Hulpverlening.

Er zijn goede hulpverleners. Ik noem er enkele die ook een link hebben naar tinnitus op hun website.
Met de links hieronder kom je direct daar terecht.

Hoormij
Op de website van de stichting Hoormij vindt je nog meer informatie over hulpverlening.
https://www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/tinnitus/leven-met-tinnitus/medische-behandelingen-van-tinnitus

GGMD
Biedt hulp bij tinnitusklachten met een uniek tinnitusprogramma dat bestaat uit drie onderdelen.
https://www.ggmd.nl/voor-wie/mensen-met-tinnitus/

Audiologische Centra
Informatie over oorsuizen. Wat is tinnitus? Hoe leer je er mee omgaan? Wat kan het Audiologisch Centrum doen?
https://www.fenac.nl/fenac/voorlichtingsmateriaal/tinnitus-oorsuizen/

Adelante
Adelante Audiologie & Communicatie heeft in de afgelopen jaren een nieuwe gespecialiseerde tinnitus behandeling ontwikkeld.
https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/gehoor-taal-en-spraak/tinnitus/