Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom Over mijzelf Over Tinnitus Hulp bij Tinnitus Over Hyperacusis Boeken Informatie Tips Gastenboek 

Over Hyperacusis

Op de website van de NVVS staat het volgende over Hyperacusis.Hyperacusis is een overgevoelighied voor geluid. Denk aan het geluid van een stofzuiger, verkeer, maar ook aan geritsel van kranten, fluitende vogels of de wind in de bladeren. Deze alledaagse geluiden worden door mensen met hyperacusis als pijnlijk, irriterend of onverdraaglijk ervaren.De aandoening kan bij alle leeftijden voorkomen, is meestal chronisch van aard en gaat vaak gepaard met tinnitus (oorsuizen) en een vorm van gehoorverlies. De aandoening kan vóórkomen in combinatie met andere klachten.Met anderen communiceren, je beroep of hobby uitoefenen, leven in gezinsverband, je verplaatsen, reizen, meedoen aan groepsactiviteiten, vergaderen, vrijwilligerswerk doen. Aan dit soort activiteiten kunnen mensen met hyperacusis vaak moeilijk deelnemen. Voor sommigen is het zelfs vrijwel onmogelijk.Hyperacusis heeft soms ingrijpende gevolgen voor de dagelijkse omgang met de sociale omgeving: de stem van iemand aanhoren, je eigen stem aanhoren, een praatje houden met je opa die slechthorend is geworden, een telefoongesprek voeren, de boodschappen doen, enzovoort.Hyperacusis belemmert mensen in hun sociale leven. Ze raken geïsoleerd.Bij het verschijnen van het boek "Overgevoelig voor geluid, leven met Hyperacusis", zie bij Boeken, is nog het volgende beschreven.Geluid: voor de één betekent het een zegen, voor de ander kan het een vloek zijn. In dit boek willen de auteurs de aandacht vestigen op het vrij onbekende fenomeen Hyperacusis. Deze overgevoeligheid voor geluid komt bij mensen én dieren voor. De hectische maatschappij, waarin het bijna nooit meer stil is, betekent voor hen een bedreiging van hun kwaliteit van leven. De vrijheid om het leven die inhoud te geven overeenkomstig iemands wensen wordt door Hyperacusis ernstig belemmerd. Stilte en rust zijn moeilijk te vinden. Te veel lawaai blijkt de belangrijkste oorzaak te zijn. In dit boek worden verschillende aspecten van Hyperacusis belicht, zowel op sociaal, medisch, spiritueel en psychiatrisch vlak, als op het gebied van wonen en werk.TINNITUS (OORSUIZEN)